1.Zumba party s Tatianou

2.Zumba party s Tatianou

Na vikendovy pobyt do Lopusnej doliny sa nam uvolnila 1 izba, mozte sa prihlasit :-)